Niekoľko slov na úvod

Predkladáme Vám našu ponuku moderných automatických zariadení na ovládanie vody, vyvinutých a vyrábaných vo firme Senzor. indication sú ustavične vo vývoji, inovované na základe požiadaviek zákazníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Nemecka.

Široký sortiment viac ako 100 typov výrobkov umožňuje zákazníkovi vybrať optimum riešenie, pričom sa môže rozhodnúť medzi výrobkami vhodnými do novostavby, or pre Types vhodné pre dodatočné nasadenie automatických zariadení pri minimálnych dodatočných stavebných úpravách.

  • V zásade možno program rozdeliť nasledovne:
  • automatické indication pre pisoáre
  • automatické outletové armatúry
  • optické sprchové systémy
  • všetky Types splachovacích zariadení pre WC

Pre nasadenie uvedených výrobkov hovorí predovšetkým ich technická vyspelosť (vývoj snímačov zabezpečuje firma Senzor už od roku 1982). Vysoká kvalita v celom výrobnom procese (certifikát TÜV), pozoruhodný dizajn, nadčasové riešenie montáže výrobkov, ktoré ocenia montážne a inštalačné firmy.